ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ: ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਅੰਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਈਟ ਤੇਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਅੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ.

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਹੀ, ਸਮਝ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ.

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ.

ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ.

ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ.

ਸੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ.

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿ ਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੁੜੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਗਾ-ਮੈਚੋ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੇਖ.

ਵਰਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੇਖ ਭੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ - ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਣ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੈ, ਜਦ. ਉਸ ਨੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਵੇਖੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ. ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਚ ਆਸਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ. ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਭ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ. ਲਈ ਹਰ ਚੰਗੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਅੰਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੱਧ ਅੱਗੇ. ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ, ਜਦ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਜ ਖੂਬਸੂਰਤ. ਜ ਉਹ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਲਾਘਾ. ਜ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ ਬਦਤਰ, ਜੋ ਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜ ਸਰੀਰਕ, ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ.

ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ

ਕੋਈ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਫਲੋਟ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ, ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਪਨਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ. ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ. ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤੀ ਬਚਣ. ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ.

ਸਭ ਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਗਲਤੀ ਕਰ, ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਨਾ ਕਰਨ. ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ-ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ.

ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲਰਟ: ਊਰਜਾਵਾਨ, ਕਠੋਰ, ਅਣਇੱਛਤ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ.

ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ.

ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ. ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਾ ਲੰਬੇ ਬਕਸੇ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤ ਅਚੰਭੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ' ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਮਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ.

ਪੁੱਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਇੱਕ ਨਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉਡਾਉਣ ਕੁੜੀ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ.

ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ. ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕ. ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਰੁਕੇ ਲੋਕ.

ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈ ਡਿੱਗ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ.

ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੰਜਮ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ, ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਟੀਚਾ - ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਤੇ. ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ. ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਕਅੱਪ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਹੈ. ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿੱਗਣ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਹਥਿਆਰ-ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਧਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਜੇ, ਦੇ ਸਭ ਡਾਟਾ ਅੰਕ ਫਿੱਟ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ. ਉਸ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਜੇ ਸਭ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੁਨਿਆਦ, ਕੋਟਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਆਰ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੇਖ ਹੈ. ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੈਟੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ. ਅਤੇ, ਕਿਉਕਿ ਦੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਝਾਅ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦਤ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ.

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸਲਾਹ. ਪਰ, ਦੇ ਕੋਰਸ, ਜੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ, ਜਦ. ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਿਤ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬ੍ਰੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਛੋਟੇ. ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ - ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ, ਭਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ. ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਗੇ ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਗੇ ਕੰਨ, ਨਿਗਾਹ.

ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਭਰਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਡਰ ਹੋ. ਪਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ-ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ. ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਚਿਹਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ.

ਕੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਇੱਛਾ, ਹਰ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਨਾਲ. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਝੇ, ਜ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬਾਕੀ-ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ, ਕੋਈ ਵੀ.

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਝੇ, ਜ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ., ਜੋ ਕਿ, ਵੀ.

ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭੈਭੀਤ. ਅਤੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਵੀ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਥ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਮ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ ਕਿਤੇ ਵੀ. ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ.

ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ.

ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ.
ਵਿਆਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੰਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਾਈਵ ਵਾਕਫ਼ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ