ਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਘਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਇਕੱਲਤਾ. ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ. ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਕਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਵੀ ਦਿੱਖ. ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਡਾਟਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਥਵਰਫਟ, ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਤ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮੀਰ ਲੋਕ. ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ. ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ.

ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਬਿਨਾ ਟੱਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੋਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ, ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ. ਫੋਟੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਜ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ. ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਕੋਰਸ ਦੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਸਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਯੂਰਪੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਹ. ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਡਰ ਨਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਪੇਸ਼ੇ, ਨੌਕਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ. ਪਾਠ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ. ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ – ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ – ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਗ.

ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ. ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਾਏ. ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇੱਕ”ਮਾਸਕ”. ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਜ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਗਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਅਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ. ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਉਥੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ, ਮਿੱਠੇ, ਕੋਮਲ, ਵੱਸੋ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਹੈ. ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ.

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਨੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਜ ਸਪੇਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰੇ. ਨਾਲ ਸਵੀਡਨੀ ਜਰਮਨ, ਪਰ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਹੀ, ਸਰ, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਜੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾੜੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

About