ਵਿਧਵਾ

ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ

ਨੌਜਵਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾਮ

About